PROGRAM MANIFESTACIJE USTIKOLJANSKO LJETO 2018

 

Četvrtak, 26.07.2018. godine

Sati Sadržaj Lokacija

20:30

-         Svečano otvaranje menifestacije

-         Dodjela nagrade učeniku generacije OŠ

„Ustikolina“ u školskoj 2017/2018. godini

-         Vatromet

Plato

Dom kulture

  Noć narodne muzike  

21:00

-         Denial Ahmetović

Plato

Dom kulture

Petak, 27.07.2018. godine

Sati Sadržaj Lokacija

13:00-23:00

-         Izložba i ponuda tradicionalnih proizvoda i rukotvorevina Udruženja žena Ustikolina

Sala Općine

  Noć narodne muzike  

21:00

-         Elvedina Šehić

-          Dino Memić

-          Hajra Bojadžija

 

Plato

Dom kulture

Subota, 28.07.2018. godine

Sati Sadržaj Lokacija

10:00

-         Memorijalni nogometni turnir „Šehidi Koline“

Stadion

NK Kolina Cvilin

11:00

-         Radionica za djecu „Mala škola glume“

Sala

OŠ „Ustikolina“

14:00

-         Promocija knjige „Ne prestaje boljeti“

Autor:Vezuv Bašić - Baša

Stadion

NK Kolina Cvilin

13:00-23:00

-         Izložba i ponuda tradicionalnih proizvoda i rukotvorevina Udruženja žena Ustikolina

Sala Općine

18:00

-         Pozorišna predstava za djecu „Abeceda književnosti“

Sala

Dom kulture

  Noć narodne muzike  

21:00

-         Hasiba Agić

-          Nihada Kapetanović  

-          Abid Sakalaš

Plato

Dom kulture

 

 

Nedelja, 29.07.2018. godine

Sati Sadržaj Lokacija

10:00

-         Memorijalni nogometni turnir „Šehidi Koline“

Stadion

NK Kolina Cvilin

13:00-23:00

-         Izložba i ponuda tradicionalnih proizvoda i rukotvorevina Udruženja žena Ustikolina

Sala Općine

15:00

-         Turnir u odbojci

Rasadnik

Ribarska kucica Cvilin

  Smotra folklora i tradicionalne muzike  

21:00

-         Mensur Lemeš sa orkestrom Keno bend

-         Ansambl narodnih igara i pjesama CZK Goražde

-          KUD Polet Ustikolina

-          Folklorna sekcija OŠ Ustikolina

-          Melisa Alihodžić

-          Orkestar Elvira Mudželeta sa Izvođačima

Plato

Dom kulture

 

 

 

 

Ponedjeljak, 30.07.2018. godine

Sati Sadržaj Lokacija

13:00-23:00

-         Izložba i ponuda tradicionalnih proizvoda i rukotvorevina Udruženja žena Ustikolina

Sala Općine

  Noć narodne muzike  

21:00

-          Ferid Avdić

Plato

Dom kulture

24:00 Zatvaranje manifestacije Ustikoljansko ljeto 2018