DODJELA SETOVA ZA PRERADU VOĆA


Danas su u općini Foča dodijeljeni setovi alata za voćarstvo u sklopu projekta ''Ruka ruci'' koji implementira Udruženje za pomoć i razvoj ''HAJDE'' čiji su finansijeri Američka ambasada u Sarajevu, Opština Foča/RS i Općina Foča/FBiH. Projekat se odnosio za ukupno trideset učesnika iz obje općine, petnaest za Općinu Foča/FBiH i petnaest za Opštinu Foča/RS.

Od petnaest korisnika po općini/opštini osam korisnika je dobilo setove za preradu voća (drobillica, žećka i čepilica sa čepovima za flaširanje), a sedam korisnika je dobilo čepilice sa čepovima za flaširanje.  Selekcija korisnika se vršila prema učešću na radionicama edukativnog, teoretskog i praktičnog dijela projekta.